Nieuws

Wijzigingen inkomstenbelasting

04 januari 2018 06:00

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000

Belastingplan 2018 aangenomen

21 december 2017 06:00

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor het

Diverse uitkeringsbedragen 2018

21 december 2017 06:00

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband

Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

21 december 2017 06:00

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over

Onderzoek naar IKEA-rulings

21 december 2017 06:00

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft

Verlengde navorderingstermijn

14 december 2017 06:00

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

14 december 2017 06:00

Met ingang van 1 januari 2018 is de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

14 december 2017 06:00

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

14 december 2017 06:00

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

14 december 2017 06:00

Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.

Pagina's