Nieuws

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18 januari 2018 06:00

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

17 januari 2018 06:00

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere

Asbestsanering monumentenpand

11 januari 2018 06:00

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand

Overtreding geheimhoudingsbeding

11 januari 2018 06:00

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een

Investeringsaftrek 2018

04 januari 2018 06:00

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

04 januari 2018 06:00

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

04 januari 2018 06:00

Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een

Bedragen kindregelingen 2018

04 januari 2018 06:00

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal:

Wijzigingen loonbelasting 2018

04 januari 2018 06:00

WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

04 januari 2018 06:00

Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan AOW-leeftijd AOW-gerechtigd € 0 €

Pagina's