Nieuws

Geen laag tarief voor parkeren

01 februari 2018 06:00

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark

Verplicht privévermogen

01 februari 2018 06:00

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk

Belemmeringsverbod Waadi

25 januari 2018 06:00

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van

Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

25 januari 2018 06:00

Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en

Vergoeding deelname medicijnonderzoek

25 januari 2018 06:00

Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze

Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

25 januari 2018 06:00

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting

Verbouw kantoorpand tot woning

25 januari 2018 06:00

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het

Planningsbrief ministerie van Financiën

25 januari 2018 06:00

De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer

Verrekening van verliezen

18 januari 2018 06:00

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren.

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18 januari 2018 06:00

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief

Pagina's