Nieuws

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

22 februari 2018 06:00

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

15 februari 2018 06:00

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

15 februari 2018 06:00

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

15 februari 2018 06:00

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22%

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

09 februari 2018 06:00

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting

08 februari 2018 06:00

Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

08 februari 2018 06:00

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de

Nieuw modelkoopcontract woningen

08 februari 2018 06:00

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het

Geen laag tarief voor parkeren

01 februari 2018 06:00

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark

Verplicht privévermogen

01 februari 2018 06:00

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk

Pagina's