Nieuws

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

08 maart 2018 06:00

Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk

Onzakelijke lening

08 maart 2018 06:00

Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige

Controleer de WOZ-waarde van uw woning

01 maart 2018 06:00

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

01 maart 2018 06:00

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de

Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

01 maart 2018 06:00

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken

01 maart 2018 06:00

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

22 februari 2018 06:00

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

22 februari 2018 06:00

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de

Rulings procedureel niet altijd in orde

22 februari 2018 06:00

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

22 februari 2018 06:00

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te

Pagina's