Nieuws

Verrekening negatief verlofdagensaldo

29 maart 2018 07:00

Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet

Overgangsregeling bijtellingspercentage

28 maart 2018 07:00

De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd van

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

22 maart 2018 06:00

Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de

Plannen regeerakkoord slecht voor mkb

22 maart 2018 06:00

In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

22 maart 2018 06:00

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

15 maart 2018 06:00

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

15 maart 2018 06:00

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd

15 maart 2018 06:00

Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

09 maart 2018 06:00

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun

Arbeids- of stageovereenkomst?

08 maart 2018 06:00

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die

Pagina's