Nieuws

Aansprakelijkheid werkgever

19 april 2018 07:00

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de

Kamerbrief positie bedrijfsarts

19 april 2018 07:00

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever

Herinvesteringsreserve en emigratie

12 april 2018 07:00

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen

Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

12 april 2018 07:00

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

12 april 2018 07:00

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen

Aanzegverplichting

12 april 2018 07:00

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van

Algemene Verordening Gegevensbescherming

06 april 2018 07:00

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger

Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

05 april 2018 07:00

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

05 april 2018 07:00

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de

Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

05 april 2018 07:00

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om

Pagina's