Nieuws

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

03 mei 2018 07:00

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

03 mei 2018 07:00

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een

Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet

03 mei 2018 07:00

Dijken (waterkeringen) tellen niet zonder meer mee voor de Meststoffenwet en de uitbetaling van

Fosfaatrechten komen toe aan opfokker

03 mei 2018 07:00

De rechtbank heeft onlangs in een zaak tussen een melkveehouder en jongvee-opfokker geoordeeld dat de

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

03 mei 2018 07:00

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

26 april 2018 07:00

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze

Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers

26 april 2018 07:00

Onder voorwaarden zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar. In de Wet IB 2001 wordt omschreven

Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

26 april 2018 07:00

Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de

Kamerbrief positie bedrijfsarts

19 april 2018 07:00

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

19 april 2018 07:00

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak

Pagina's